Visoka škola strukovnih studija za informacione tehnologije postala član udruženja LINKed IT & Creative Industries

Udruženje LINKed IT & Creative Industries (LITCI) dobilo je novog člana: Visoku školu strukovnih studija za informacione tehnologije (ITS).

ITS, kao prva akreditovana privatna visokoškolska ustanova u oblasti informacionih tehnologija u Srbiji koja osposobljava studente za najtraženija zanimanja današnjice u oblastima kao što su informacione tehnologije, projektovanje, izrada i implementacija softvera, obrada digitalne slike i videa, tehnika ilustrovanja, animacija, elektronsko poslovanje itd., članstvom u udruženju LINKed IT & Creative Industries (LITCI) dobio je novo polje za razmenu ideja, pronalaženje inovativnih rešenja i promovisanje saradnje između stručnjaka u ovim oblastima na nacionalnom i međunarodnom planu.

Nastavnici ITS-a će kroz učešće na konferencijama, radionicama, seminarima, kao i u drugim obrazovnim aktivnostima, biti u toku sa novim znanjima u oblasti primene informacionih tehnologija i kreativnih aplikacija u obrazovanju, ali i u ostalim poljima primene kreativnih i IT rešenja. Kroz stalnu razmenu ideja i saradnju sa ekspertima iz oblasti IT-ja i kreativnih industrija moći će da prate potrebe tržišta i u skladu sa tim kreiraju nove i unapređuju postojeće obrazovne programe iz ovih oblasti (dizajniranje kurseva i programa obuke koji su relevantni za trenutne i buduće potrebe industrije, kao i praćenje i ažuriranje tih programa kako bi se obezbedilo da su u toku sa najnovijim trendovima i razvojem u ovim oblastima).

Studentima ITS-a se otvara novo polje za razvoj preduzetničkih veština kroz programe mentorstva, pomoć u izradi biznis-planova i modela poslovanja, plasiranje ideja i kreativnih rešenja, kao i kroz povezivanje sa potencijalnim poslovnim partnerima i investitorima.

Od članstva ITS-a u udruženju LITCA se u budućnosti mogu očekivati brojna nova i napredna rešenja koja će dodatno unaprediti rad ustanove i drugih članova udruženja i time pojačati vidljivost i priznavanje ovih industrija kao važnih pokretača ekonomskog razvoja i inovacija.