Naši ciljevi

Naučnostručna asocijacija za informacione tehnologije i kreativne industrije – LINKed IT & Creative Industries (LITCI)

Inovacije

Podsticanje i promocija inovacija u oblasti IT-ja i kreativnih industrija kroz razvoj novih tehnologija i dizajna, kao i kroz implementaciju naučnih dostignuća u praksi

Naučnoistraživa-čki rad

Razvoj naučnoistraživačkih projekata u ovim oblastima, kao i pružanje podrške njima, uz saradnju sa relevantnim akademskim, industrijskim i vladinim institucijama

Preduzetništvo

Podrška razvoju preduzetničke kulture, pomoć u izradi biznis-planova i modela poslovanja, kao i povezivanje preduzetnika sa potencijalnim poslovnim partnerima i investitorima

Razvoj kreativnog sektora

Stvaranje uslova za razvoj kreativnog sektora i primenu informacionih tehnologija u različitim granama privrede

Razvoj kurikuluma

Кreiranje i unapređenje obrazovnih programa iz oblasti informacionih tehnologija i kreativnih industrija – ova aktivnost uključuje dizajniranje kursa i programa obuke koji su relevantni za trenutne i buduće potrebe industrije, kao i praćenje i ažuriranje tih programa kako bi se bilo u toku sa najnovijim trendovima i razvojem u ovim oblastima.

Promocija IT-JA i kreativnih industrija

Rad na jačanju vidljivosti i priznavanju ovih industrija kao važnih pokretača ekonomskog razvoja i inovacija

Promovisanje saradnje između stručnjaka iz ovih oblasti je takođe ključan segment.

Međunarodna saradnja

Podsticanje međunarodne saradnje i razmene znanja u ovim oblastima, uz aktivno učestvovanje u kreiranju politika na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou

Obrazovanje i profesionalni razvoj

Organizovanje konferencija, radionica, seminara i drugih obrazovnih aktivnosti, sa ciljem unapređenja stručnog znanja, veština i profesionalnog razvoja članova – ovaj segment uključuje i edukaciju mladih talentovanih ljudi, sa posebnim fokusom na razvoj preduzetničke kulture.

Svaka od ovih oblasti obuhvata širok spektar aktivnosti i projekata, a zajednički cilj je unapređenje IT-ja i kreativnih industrija, kao i pružanje podrške pojedincima, timovima i preduzećima koji deluju u ovim sektorima.

Udruženje nastoji da postane ključni akter u promociji i razvoju IT-ja i kreativnih industrija, koristeći naučnoistraživački pristup za unapređenje ovih oblasti.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva ovo udruženje se naročito fokusira na sledeće aktivnosti:

Ove aktivnosti doprinose ispunjenju ciljeva ovog udruženja u jačanju IT-ja i kreativnih industrija, podizanju profesionalnih standarda, promovisanju inovacija i davanju podrške talentovanim pojedincima i preduzećima da ostvare svoj puni potencijal.

Aktivno učestvovanje u kreiranju politika i standarda u oblasti IT-ja i kreativnih industrija, kako na lokalnom tako i na nacionalnom i međunarodnom nivou

Organizacija konferencija, seminara, radionica i drugih obrazovnih događaja koji omogućavaju razmenu znanja, iskustava i najboljih praksi u IT-ju i kreativnim industrijama

Sprovođenje naučnoistraživačkih projekata s ciljem razvoja inovacija i unapređenja stručnih znanja u ovim oblastima

Podrška mladim talentima i preduzetnicima kroz programe mentorstva, razvoj preduzetničkih veština, pomoć u izradi biznis-planova i modela poslovanja, kao i povezivanje sa potencijalnim poslovnim partnerima i investitorima

Razvijanje partnerstva i saradnje sa akademskim institucijama, industrijskim partnerima, vladinim agencijama i drugim relevantnim organizacijama na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou

Promocija IT-ja i kreativnih industrija kroz razne kanale komunikacije, kao što su društveni mediji, izdanja, događaji i javni nastupi

Sprovođenje programa za profesionalni razvoj, uključujući mentorstvo, obuke, radionice i druge prilike za učenje i usavršavanje

Aktivno učestvovanje u kreiranju politika i standarda u oblasti IT-ja i kreativnih industrija, kako na lokalnom tako i na nacionalnom i međunarodnom nivou