Aktivnosti  UDRUŽENJA LITCI

Organizovanje konferencija, seminara, radionica i drugih obrazovnih događaja koji pružaju platformu za razmenu znanja, iskustava i najboljih praksi u IT-ju i kreativnim industrijama

Promocija IT-ja i kreativnih industrija kroz razne kanale komunikacije, kao što su društveni mediji, izdanja, događaji i javni nastupi

Članstvo

Redovni članovi

Preduslov je da je osoba zainteresovana za unapređenje naučnog i praktičnog rada u bilo kojoj oblasti informacionih tehnologija i kreativnih industrija.

počasni članovi

Počasni član udruženja LINKed IT & Creative Industries odnosi se na pojedine eksperte iz oblasti informacionih tehnologija i iz akademskih ili poslovnih krugova iz zemlje i inostranstva.

korporativni članovi

Korporativni članovi su kompanije, organizacije i institucije zainteresovane za rad ovog udruženja. Korporativni članovi postaju kolektivni članovi po proceduri koja važi za redovne članove.

individualni članovi

Individualni članovi mogu biti studenti, penzioneri ili druge osobe zainteresovane za rad ovog udruženja, koji pritom ne moraju da imaju iskustva na poslovima iz oblasti informacionih tehnologija ili kreativnih industrija.

Ciljevi

Inovacije

Podsticanje i promocija inovacija u oblasti IT-ja i kreativnih industrija kroz razvoj novih tehnologija i dizajna, kao i kroz implementaciju naučnih dostignuća u praksi

preduzetništvo

Podrška razvoju preduzetničke kulture, pomoć u izradi biznis-planova i modela poslovanja, kao i povezivanje preduzetnika sa potencijalnim poslovnim partnerima i investitorima

meĐunarodna saradnja

Podsticanje međunarodne saradnje i razmene znanja u ovim oblastima, uz aktivno učestvovanje u kreiranju politika na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou

Članstvo u udruženju je besplatno

 

Redovni član može biti svaki punoletan pojedinac koji je zainteresovan za unapređenje naučnog i praktičnog rada u bilo kojoj oblasti informacionih tehnologija i kreativnih industrija i koji ima najmanje jednu godinu radnog iskustva u oblasti informacionih tehnologija ili kreativnih industrija, ili diplomu iz oblasti informacionih tehnologija i kreativnih industrija.

Ukoliko ima ispunjene preduslove, onda kandidat za redovnog člana šalje popunjenu prijavu sa kratkom biografijom, koja se dodaje pristupnici.

Individualni članovi mogu biti studenti, penzioneri ili druge osobe zainteresovane za rad ovog udruženja, koji pri tom ne moraju da imaju iskustva u okviru informacionih tehnologija i kreativnih industrija. Kao i kandidati za redovne članove, budući individualni članovi treba da predaju popunjenu pristupnicu za individualno članstvo.

Korporativni članovi imaju dvogodišnje članstvo, uz mogućnost obnavljanja članstva. Popunjava se pristupnica za korporativno članstvo.

Za sve ostale informacije u vezi sa procedurom učlanjenjenja možete kontaktirati sa generalnim sekretarom ovog udruženja, doc. dr Milenom Ilić, na imejl-adresu LINKedIT_creative@institut.edu.rs.