O nama

LINKed IT & Creative Industries (LITCI) je naučnostručna asocijacija koja deluje u okviru kreativnih industrija i informacionih tehnologija

Udruženje LITCI nastoji da postane ključni akter u promociji i razvoju IT-ja i kreativnih industrija, koristeći naučnoistraživački pristup za unapređenje ovih oblasti

O nama

LINKed IT & Creative Industries (LITCI) je naučnostručna asocijacija koja aktivno radi na ostvarenju svojih ciljeva kroz sledeće oblasti:

 • Inovacije: podsticanje i promocija inovacija u oblasti IT-ja i kreativnih industrija kroz razvoj novih tehnologija i dizajna, kao i kroz implementaciju naučnih dostignuća u praksi;
 • Naučnoistraživački rad: razvoj i podrška naučnoistraživačkim projektima u ovim oblastima, uz saradnju sa relevantnim akademskim, industrijskim i vladinim institucijama;
 • Obrazovanje i profesionalni razvoj: organizacija konferencija, radionica, seminara i drugih obrazovnih aktivnosti, sa ciljem unapređenja stručnog znanja, veština i profesionalnog razvoja članova – ovaj segment uključuje i edukaciju mladih talentovanih ljudi, sa posebnim fokusom na razvoj preduzetničke kulture;
 • Međunarodna saradnja: podsticanje međunarodne saradnje i razmene znanja u ovim oblastima, uz aktivno učestvovanje u kreiranju politika na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou;
 • Promocija IT-ja i kreativnih industrija: rad na jačanju vidljivosti i priznavanju ovih industrija kao važnih pokretača ekonomskog razvoja i inovacija – promovisanje saradnje između stručnjaka iz ovih oblasti takođe je ključan segment;
 • Razvoj kreativnog sektora: stvaranje uslova za razvoj kreativnog sektora i primenu informacionih tehnologija u različitim granama privrede;
 • Preduzetništvo: podrška razvoju preduzetničke kulture, pomoć u izradi biznis-planova i modela poslovanja, kao i povezivanje preduzetnika sa potencijalnim poslovnim partnerima i investitorima;
 • Razvoj kurikuluma: Kreiranje i unapređenje obrazovnih programa iz oblasti informacionih tehnologija i kreativnih industrija – ova aktivnost uključuje dizajniranje kursa i programa obuke koji su relevantni za trenutne i buduće potrebe industrije, kao i praćenje i ažuriranje tih programa kako bi se bilo u toku sa najnovijim trendovima i razvojem u ovim oblastima.

Svaka od ovih oblasti obuhvata širok spektar aktivnosti i projekata, a zajednički cilj je unapređenje IT-ja i kreativnih industrija, kao i pružanje podrške pojedincima, timovima i preduzećima koji deluju u ovim sektorima.

O nama

Aktivnosti koje LITCI sprovodi kako bi ostvario svoje ciljeve

 • Organizacija konferencija, seminara, radionica i drugih obrazovnih događaja koji omogućavaju razmenu znanja, iskustava i najboljih praksi u IT-ju i kreativnim industrijama
 • Sprovođenje naučnoistraživačkih projekata s ciljem razvoja inovacija i unapređenja stručnih znanja u ovim oblastima
 • Sprovođenje programa za profesionalni razvoj, uključujući mentorstvo, obuke, radionice i druge prilike za učenje i usavršavanje
 • Aktivno učestvovanje u kreiranju politika i standarda u oblasti IT-ja i kreativnih industrija, kako na lokalnom tako i na nacionalnom i međunarodnom nivou
 • Promocija IT-ja i kreativnih industrija kroz razne kanale komunikacije, kao što su društveni mediji, izdanja, događaji i javni nastupi
 • Podrška mladim talentima i preduzetnicima kroz programe mentorstva, razvoj preduzetničkih veština, pomoć u izradi biznis-planova i modela poslovanja, kao i povezivanje sa potencijalnim poslovnim partnerima i investitorima
 • Razvijanje partnerstva i saradnje sa akademskim institucijama, industrijskim partnerima, vladinim agencijama i drugim relevantnim organizacijama na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou