Srednja škola za informacione tehnologije postala član udruženja LINKed IT & Creative Industries

Srednja škola za informacione tehnologije (ITHS) pristupila je udruženju LINKed IT & Creative Industries (LITCI)!

Kao jedinstvena škola za informacione tehnologije u regionu koja od osnivanja u svom pristupu koristi i razvija inovativne obrazovne prakse, ITHS je beskompromisno posvećen modernizaciji obrazovnog sistema, te je u njemu proces edukacije efikasniji, drugačiji, podržan najsavremenijom tehnologijom i potpuno prilagođen tome da učenici lakše i uspešnije usvajaju znanja, integrišući tehnologiju, umetnost, dizan i medije.

Članstvom u udruženju LITCI, ITHS će imati direktnu saradnju sa profesionalcima i kompanijama iz oblasti kreativnih industrija i informacionih tehnologija, čime se otvara prostor za razmenu ideja, znanja i inovacija. 

Nastavnici i saradnici će učestvovanjem na konferencijama, seminarima, radionicama, u istraživačkim projektima, na javnim događajima zajedno sa ekspertima i profesionalcima iz oblasti IT-ja i kreativne industrije produkovati ideje i pronalaziti inovativna rešenja koja će unaprediti nastavni proces i delatnost škole.
Kreativnost i sklonost ka umetničkom izrazu se tokom školovanja sve vreme podstiču, što učenike motiviše i umnogome doprinosi da kasnije nastave školovanje ili odaberu specijalizovane poslove u okviru informaciono-komunikacionih tehnologija. Zahvaljujući članstvu ITHS-a u udruženju LITCI, učenicima se otvaraju nova polja za učenje, razvoj, napredovanje i povezivanje sa budućim poslodavcima ili partnerima u realizaciji ideja.