Savremena gimnazija postala član udruženja LINKed IT & Creative Industries

SSa ponosom obaveštavamo da je Savremena gimnazija postala član udruženja LINKed IT & Creative Industries (LITCI), naučnostručne asocijacije osnovane sa ciljem da postane ključna platforma za povezivanje stručnjaka, profesionalaca i kompanija iz oblasti kreativnih industrija i informacionih tehnologija. 

Savremena gimnazija, kao jedna od najsavremenije opremljenih i organizovanih obrazovnih institucija u zemlji i regionu, po svom je konceptu Future-ready school – škola u kojoj nastavnici i učenici na kreativan način i uz upotrebu tehnologije uče o svetu oko sebe i razvijaju svoje potencijale.

Članstvom u udruženju LINKed IT & Creative Industries (LITCI) ostvaruju se brojne beneficije

Škola će:
  • Imati pristup ekskluzivnim resursima i mrežama profesionalaca koji svojim kreativnim radom oblikuju budućnost kreativnih industrija, te sarađivati u pronalaženju IT rešenja neophodnih za dalju digitalnu transformaciju nastave i obrazovanja uopšte;
  • Biti u toku sa najnovijim digitalnim rešenjima, koja će omogućiti nastavu kojoj je fokus na sticanju generičkih i transverzalnih znanja i veština i koja nudi mnogo više prostora za međupredmetnu saradnju i razvoj veština za 21. vek;
  • Svojim predlozima i zahtevima podsticati inovacije i pronalaženje novih rešenja u oblasti IT-ja i kreativnih industrija putem razvoja novih tehnologija i implementacije naučnih dostignuća u okviru obrazovne prakse, čime se stvaraju preduslovi za kontinuirano unapređivanje nastave i obrazovanja u celini.

 

Nastavnici će:
  • Dodatno ojačati svoje digitalne kompetencije kroz pristup onlajn-kursevima, tehnološkim resursima i oblastima kao što su e-učenje, virtuelna stvarnost u edukaciji, programiranje, poslovna analitika, kreativni dizajn i mnoge druge – time će raditi na stalnom stručnom usavršavanju;
  • Imati pristup konferencijama, radionicama, seminarima i drugim obrazovnim aktivnostima sa ciljem unapređenja stručnog znanja i veština, kao i profesionalnog razvoja;
  • Biti u toku sa novim znanjima u oblasti primene informacionih tehnologija i kreativnih aplikacija u obrazovanju i znaće da ih koriste i kritički procenjuju, upravljati brzim protokom informacija i selektovati ih, raditi u različitim okruženjima.
Učenicima će:
  • Biti dostupni najnoviji tehnološki trendovi, što stvara inspirativno i efikasno okruženje za učenje;
  • Biti data prilika da učestvuju u radionicama, konferencijama i drugim edukativnim događajima, gde će poseban fokus biti na razvoju preduzetničke kulture;
  • Biti omogućeno da se upoznaju sa poljem IT-ja i kreativne industrije, njihovim značajem i mogućnostima rada.