Osnovano Udruženje LINKed IT & Creative Industries

Udruženje LINKed IT & Creative Industries

U svetlu rastuće sinergije između kreativnih industrija i informacionih tehnologija, novoosnovano Udruženje LINKed IT & Creative Industries (LITCI) stupilo je na scenu kao naučno-stručna asocijacija posvećena unapređenju ovih sektora.

LITCI je osnovano sa ciljem da postane ključna platforma za povezivanje stručnjaka, profesionalaca i kompanija iz oblasti kreativnih industrija i informacionih tehnologija. Udruženje će raditi na stvaranju mostova između ovih dveju oblasti, pružajući prostor za razmenu ideja, znanja i inovacija.

Kreativne industrije i informacione tehnologije su dva ključna stuba modernog društva i ekonomije. Kroz integraciju umetnosti, dizajna, medija i tehnologije, LITCI ima za cilj da podstakne razvoj novih pristupa, proizvoda i usluga. Udruženje će organizovati različite događaje, seminare, radionice i konferencije kako bi podržalo edukaciju, razmenu iskustava i profesionalni razvoj članova.

 

Predsednik Udruženja LITCI, Valentin Kuleto, izjavio je:

“Ova inicijativa predstavlja važan korak ka povezivanju kreativnih i tehnoloških genijalaca. Kroz LITCI, želimo da inspirišemo inovacije koje će transformisati naš svet, spajajući snagu kreativnosti sa moćima informacionih tehnologija.”

Članstvo u LITCI pruža pristup ekskluzivnim resursima, mrežama profesionalaca, mentorstvu i istraživanjima koja će oblikovati budućnost kreativnih industrija i informacionih tehnologija. Udruženje takođe planira uspostavljanje partnerstava sa relevantnim institucijama, univerzitetima i industrijama kako bi podržalo rast i inovacije u ova dva sektora.

LINKed IT & Creative Industries (LITCI) je zakoračilo hrabro ka stvaranju mostova između kreativnosti i tehnologije, obećavajući da će obogatiti pejzaž modernih industrija i otvoriti vrata za nove mogućnosti i perspektive.