Institut za moderno obrazovanje pristupio udruženju LINKed IT & Creative Industries

Posebno nam je zadovoljstvo da obavestimo da je Institut za moderno obrazovanje postao član našeg udruženja.

Institut za moderno obrazovanje – IMO svoj rad je usmerio ka unapređenju kvaliteta obrazovnog procesa kroz edukaciju sadašnjih i budućih zaposlenih u obrazovanju i promociju najsavremenijih obrazovnih tehnologija. IMO je i savetodavni centar za sve lidere u obrazovanju, kao i mesto profesionalne nastavne prakse za buduće profesore. 

Imajući u vidu da IMO svoju misiju ostvaruje kroz realizaciju seminara i tribina na aktuelne teme iz oblasti nauke i obrazovanja, obuke i radionice u vezi sa inovacijama u edukaciji, međunarodne konferencije o modernom obrazovanju, projekte u vezi sa unapređenjem obrazovnog procesa, obrazovni konsalting, programe nastavne prakse, udruženje LITCI je dobilo iskusnog člana koji će kroz aktivnosti našeg udruženja dodatno obogatiti svoju ponudu, ali i istovremeno biti član koji pokreće inicijative, pomera granice i pomaže u organizaciji događaja, razmeni iskustava i produkciji novih inovativnih IT i kreativnih rešenja.